کسب و کار موفق

موفقیت – کسب و کار موفق

Tag Archives: موفقیت

5 راز موفقیت استیو جابز

رازهای موفقیت استیو جابز

یک – متفاوت باشید و متفاوت فکر کنید: بهتر است یک دزد دریایی خوب باشید تا یک ملوان بد!!

دو -به کاری مشغول شوید که واقعا دوست دارید: تنها راه انجام یک کار بزرگ دوست داشتن آن کار است

سه – همواره به دنبال آموختن نکات جدید باشید: به اعتقاد استیو جابز همواره چیزهای جدیدی برای آموختن در جهان وجود دارد

چهار -تلاش کنید که در هر کاری اولین و پیشرو باشید: همیشه نفر اول است که خامه کیک را می خورد!!

پنج – نقاط ضعف و قدرتتان را تحلیل کنید: همیشه قبل از هر کار بزرگی خودتان را به خوبی بشناسید .

 

 

 

 

آرامش و سازمان

آرامش، یک قدرت است
آرامش یک برند حاصل اصالت فرهنگ سازمانی است
فرهنگ سازمانی کارا حاصل هوشمند و هدفمندی سیستمی است
و هوشمند و هدفمندی سیستمی حاصل پندار گفتار کردار تیمی دارای فلسفه وجودی ، استراتژی ، چشم انداز ، اهداف، ماموریت و استاندارد توسعه مدار تحول خواه می باشد