کسب و کار موفق

دومین زن ثروتمند – کسب و کار موفق

Tag Archives: دومین زن ثروتمند

ماریا فرانکا فیسولو

ماریا فرانکا فیسولو (Maria Franca Fissolo) ارزش سره دارایی ها: ۳۲/۳ میلیارد دلار